Olof "Olle" Björngreen
Officiant


 

Min uppgift är efter Er önskan som ledning, vara till hjälp för en vacker och stärkande ceremoni där både tårar och glädje får ingå.
All solosång och musikinslag med mig ingår kostnadsfritt. Se mer under "Att veta"

Anpassad för mobil läsning. Menyerna är på/av - rulla nedåt

Uppvuxen i en musikalisk familj, med många syskon, där litteratur, ömsesidig respekt, värderingar och att ödmjukt se på livet där allt liv är heligt, formade mig genom åren, till den jag nu är.
Jag lärde mig tidigt att spela flera instrument, och utbildade mig på Musikhögskolan i Malmö. Arbetade i trettio år som lärare i musik, och 1.5 år som kyrkomusiker i Svenska Kyrkan.
Sedan 12 år tillbaka arbetar jag heltid som sångare.
Nu har jag uppnått ett kunnande och en mognad, med stor rutin på det mesta, vilket gett mig många redskap som officiant.
Innehar F-skattsedel
Bra bild 1

Vid en första kontakt lyssnar jag på hur Ni tänker er ceremonin.
Ju fler anhöriga som jag får kontakt med desto bättre, det är en bra hjälp.
Jag bemöter alla frågor och återkommer med förslag. Det är viktigt att fakta stämmer, inga missförstånd uppkommer och personkemin är rätt.

En borgerlig ceremoni ska vara respektfull och värdig. Det finns förutom detta inga bestämda regler vid borgerlig begravning, allt kan utformas efter egen vilja och önskemål.
Det finns inga rätt eller fel, ingen bestämd plats, inget tvång för avsked vid kistan eller urnan, utan det utformas helt efter den bortgångnes önskan, närmast sörjande, anhöriga, vänner med flera.
Att sjunga några sånger, läsa dikter, trösterika ord, tankar, minnen om den avlidne, där medverkande kanske visar bilder, anekdoter, kort sagt, precis som det behagar.
Nedan ser Ni en vanlig ordning, som kan fungera som en enklare mall, där det är fritt att ändra och lägga till.

* Mjuk musik
* Klockringning
* Solosång
(se "Att veta")
* Inledning
Officiant, anhörig eller annan
Jag brukar vara trösterik och stärkande i inledningen
* Minnestal/betraktelse
Officiant, anhörig eller annan
* Solosång
(se "Att veta")
*Om någon vill säga några ord, varsågoda
* Tänd ett eller flera ljus - tyst minut
* Avsked vid kistan till dämpad musik om önskas
*Fridlysning av den avlidnes minne
* Solosång
(se "Att veta")
* Diktläsning
*Inledning för slutord
* Solosång
(se "Att veta")
*Slutord
*Avslutningsmusik/sång

Någon klädkod för borgerlig begravning finns inte, det är gästernas egna val. Det är numera vanligt med ”valfri klädsel” eller ”ljus klädsel”.

Om det är samling efteråt meddelar officianten detta och bjuder in till minnesstund.


Att i lugn och ro få planera en begravning kan vara precis det som behövs när man har sorg. Många finner det tungt att besöka en begravningsbyrå, många beslut ska fattas under stress, man blir påverkad att välja dyrarer alternativ m.m. Därför, besök länken till

Fenix begravning

Öppnar i nytt fönster!

Ett sånginslag är avslappnande och bryter spänningar, skingrar oro och ger ceremonin en passande inramning.
All solosång med mig ingår utan extra kostnad om dessa ingår i min repertoar.
Berätta vad som önskas, så bemöter jag detta på bästa sätt.
Till privat tillställning räknas begravning och då behöver inte STIM någon musikrapport.

Olof Björngreen, Myrdalsgatan 7, 386 63 DEGERHAMN
Mobil: 0702 366650

Skicka epost - klicka här

Mobil: 0702 366 650